16 januari 2007

Communicatiewetenschap

Gelukkig praatte ik altíjd al (hardop) in mezelf.